Misteriosul colonel

Un luptător de pe front ne istorisea cum el, fiind locotenent major și comandant de batalion, a ocupat cu soldații săi o fabrică de alcool in Germania. Toți gândeau: iată, acum e de trăiit. Îndată insă a apărut un colonel și i-a spus comandantul de batalion: - Vă ordon ca imediat să mitraliați cisternele. Locotenentului-major nici prin cap nu i-a trecut să nu execute ordinul. A dat ordin și soldații au mitraliat cisternele. Alcoolul a inceput să se verse de peste tot. Toti erau nedumeriți neînțelegând de ce au făcut ei aceasta. Atunci au hotărât să se adreseze colonelului, ca să afle, dar acesta a dispărut ca și cum ar fi intrat in pământ. Atunci comandantul a gândit: ,,Poate a fost o halucinație". A început să-i intrebe pe soldați, dar aceia răspundeau că a fost un colonel și a fost ordin. Cum s-a lămurit mai pe urmă, în cisterne se afla alcool metilic, așa că pe cei care l-ar fi băut ii aștepta moartea. Când locotenentul s-a întors acasă de pe front, a văzut atunci la mama lui o fotografie a unui monah, in colțul unei icoane, în care l-a recunoscut pe ofițerul care i-a dat ordinul să mitralieze cisternele. El a întrebat cine este și mama lui i-a răspuns că este părintele ei duhovnic, ieroschimonahul Serafim. ,,El s-a rugat pentru tine în tot timpul războiului, i-a spus mama, iar eu am cerut să se roage ca să te întorci viu".